Tuesday, August 31, 2010

Perkataan yang hampir sama

Soalan:
Cikgu,
Bagaimanakah kita dapat menjawab soalan tentang perkataan yang hampir sama maknanya dalam Kertas 1 Bahasa Melayu PMR? Walaupun saya telah membuat latihan tersebut berulang kali, saya tetap gagal memilih jawaban yang tepat. Soalan tersebut ialah:

1.Oleh sebab dahan pokok itu banyak kerengga, abang telah ______ dahan pokok rambutan itu.
A. menutuh
B. menakik
C. memangkas
D. mencantas


Harap cikgu dapat memberikan panduan kepada saya tentang cara untuk menjawab soalan ini dengan tepat:

Drp:
Siva, SFI, Melaka

Jawaban:
Untuk menguasai soalan jenis ini, anda perlu menguasai makna bagi setiap perkataan tersebut. Caranya ialah anda mesti rajin merujuki Kamus Dewan Edisi Keempat.

Untuk menjawab soalan tersebut dengan tepat, anda mestilah mengetahui makna perkataan menutuh, menakik, memangkas dan mencantas. Oleh sebab perkataan ini hampir sama maknanya, anda mestilah dapat membezakan makna dan penggunaan perkataan tersebut dalam ayat. Sila teliti makna setiap perkataan tersebut seperti yang terdapat dalam Kamus Dewan yang dikemukakan di bawah ini:

Perkataan: menutuh
Maksud 1: memotong dahan atau cabang kayu.
Ayat: Pak Samad sedang menutuh dahan-dahan nangka di belakang rumahnya.

Maksud 2:memecahkan perahu untuk diambil kayunya.
Ayat: Maka apabila sampai di Siantan, maka mereka pun menutuh kici itu untuk dibuat penjajap perang.
Maksud 3: bk melakukan sesuatu yang umumnya kurang baik (makan suap dll).
Ayat: Mereka menutuh apa-apa sahaja yang diberikan oleh kontraktor itu bagi mencapai kepentingan peribadinya.
Maksud 4: bk memukul, menumbuk.
Ayat: Kumpulan gangster itu telah menutuh seorang budak lelaki yang enggan memberikan wang kepada mereka.

Perkataan: menakik
Maksud: 1.melukai sesuatu dengan parang, membuat takik dengan cara memarang atau menakuk.
Ayat: Mereka menakik batang pokok kelapa itu untuk dibuat tempat pemijak.
Maksud 2: menoreh kulit kayu untuk mengambil getah, menyadap:
Ayat: Pengganas-pengganas komunis telah menakik batang-batang getah dalam usaha mereka hendak merosakkan ekonomi Malaya.

Perkataan: memangkas
Maksud: memotong hujung tumbuh-tumbuhan supaya pendek.
Ayat: Mereka memangkas pokok-pokok kertau itu supaya sentiasa rendah dan mudah dipetik daunnya.
Maksud 2: memotong sesuatu dengan gunting atau menggunting.
Ayat 1: Beliau memangkas rambutnya supaya kelihatan rapi.
Ayat 2. Pak Halim memangkas hujung daun pokok itu supaua pokok itu cepat menjadi pokok yang besar.

Perkataan: mencantas
Maksud 1: memangkas atau memancung (hujung dahan, kepala, dll).
Ayat: Penculik itu telah memangkas kepala mangsanya apabila wang tebusan yang dituntutnya tidak dipenuhi.
Maksud 2. ki memotong atau mengurangkan sesuatu seperti perbelanjaan yang tidak perlu atau berlebihan:
Ayat: Pada tahun ini, ayah telah mencantas pelbagai perbelanjaan yang tidak perlu kerana negara mengalami masalah kemelesetan ekonomi.


Dengan berdasarkan semua maksud perkataan yang dikemukakan, jawaban yang paling tepat ialah A iaitu menutuh.

Untuk menguasai soalan seperti yang dikemukakan, sila buat latihan tentang soalan tersebut dengan lebih kerap dan jadikanlah Kamus Dewan sebagai rujukan utama.
Posted by agy7500

No comments:

Post a Comment