Wednesday, August 18, 2010

PERBEZAAN KATA TUGAS DALAM SOALAN

SPM 2008 (N)
Berikan satu persoalan yang terdapat dalam petikan di atas dan dua persoalan lain yang terdapat dalam keseluruhan cerpen. [3m]

[Isi 1] : Satu persoalan yang terdapat dalam petikan adalah ……………
[Isi 2] Persoalan pertama dalam keseluruhan cerpen adalah ………………
[Isi 3] Persoalan kedua dalam keseluruhan cerpen adalah …………………

NOTA : Hanya perlu sebut persoalan sahaja tanpa memberi contoh atau huraian lanjut.

Huraikan dua nilai kemanusiaan yang terdapat dalam puisi tersebut. [4m]

[isi 1] Nilai kemanusiaan pertama dalam puisi tersebut adalah ……………….
[Isi 2] Huraian kepada nilai kemanusiaan tersebut ………………….
Contoh (jika ada)

[Isi 3] Nilai kemanusiaan kedua dalam puisi tersebut adalah ……………….
[Isi 4] Huraian kepada nilai kemanusiaan tersebut ………………….
Contoh (jika ada)

NOTA : PERLU SEBUT NILAI…… KEMUDIAN HURAIAN KEPAD NILAI..DAN MEMBERI CONTOH JIKA PERLU.

SPM 2009 (J)
Huraikan satu persoalan yang terdapat dalam petikan drama tersebut dan satu persoalan lain daripada keseluruhan drama. [4m]

[Isi 1] Persoalan yang terdapat dalam petikan drama adalah …………………………..
[Isi 2] Huraian kepada persoalan ………………………………
Contoh watak yang terlibat dalam persoalan tersebut ……………

[Isi 3] Persoalan yang terdapat dalam keseluruhan drama adalah …………………………..
[Isi 4] Huraian kepada persoalan ………………………………
Contoh watak yang terlibat dalam persoalan tersebut ……………


Jelaskan satu pengajaran yang terdapat dalam rangkap keempat dan satu pengajaran
yang terdapat dalam rangkap kelima pantun tersebut. [4m]

[Isi 1] Pengajaran yang terdapat dalam rangkap keempat ialah …………………………….
[Isi 2] Huraian kepada pengajaran tersebut …………………….

[Isi 3] Pengajaran yang terdapat dalam rangkap kelima pantun ialah ……………………….
[Isi 4] Huraian kepada pengajaran tersebut ………………………………………………….


SPM 2009 (N)
Jelaskan satu latar tempat yang terdapat dalam petikan cerpen di atas dan satu latar tempat lain yang terdapat dalam keseluruhan cerpen tersebut. [4m]

[Isi 1] Latar tempat dalam petikan cerpen di atas adalah …………………………..
[Isi 2] Peristiwa yang berlaku di tempat tersebut………………………………….
Watak yang terlibat ……………………………….

[Isi 3] Latar tempat dalam keseluruhan cerpen adalah ……………………………….
[Isi 4] Peristiwa yang berlaku di tempat tersebut …………………..
Watak yang terlibat.

Jelaskan dua pengajaran yang terdapat dalam sajak tersebut. [4m]

[Isi 1] Pengajaran pertama dalam sajak tersebut adalah ………………………………………
[Isi 2] Huraian kepada pengajaran tersebut .........[masukkan ayat keterangan]

[Isi 3] Pengajaran kedua yang terdapat dalam sajak tersebut adalah ………………………….
[Isi 4] Huraian kepada pengajaran tersebut …… [masukkan ayat keterangan]


SPM 2010 (J)
Nyatakan dua pengajaran dalam petikan di atas dan dua pengajaran lain daripada drama tersebut yang tidak terdapat dalam petikan. [4m]

[Isi 1] Pengajaran pertama dalam petikan di atas adalah ………………………….
[Isi 2] Pengajaran kedua dalam petikan di atas adalah ……………………………

[Isi 3] Pengajaran pertama daripada drama tersebut adalah ……………………..
[Isi 4] Pengajaran kedua daripada drama tersebut adalah …………………………….

Huraikan dua persoalan yang terdapat dalam sajak tersebut. [4m]
[Isi 1] : Persoalan pertama dalam sajak tersebut adalah ………………….
[Isi 2] : Huraian/ keterangan kepada persoalan tersebut …………………..

[Isi 3] : Persoalan kedua dalam sajak tersebut adalah …………………..
[Isi 4] : Huraian/ keterangan kepada persoalan tersebut ………………………………….


NOTA TAMBAHAN :

1. Mana-mana nilai, pengajaran, persoalan atau perwatakan yang terdapat dalam petikan TIDAK BOLEH dijadikan isi jawaban untuk karya keseluruhan (cerpen atau drama keseluruhan).

2. Sentiasa menulis jawaban dalam ayat yang lengkap/ gramatis ( ayat mempunyai subjek dan predikat) agar TIDAK KEHILANGAN BANYAK MARKAH.
Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan

No comments:

Post a Comment