Monday, August 30, 2010

CONTOH JAWAPAN NOVEL

BAHASA MELAYU
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
KOD 1103/2

KERTAS 2

Soalan 4 Novel [15 markah]

Arahan:
Terdapat dua corak soalan yang dikemukakan dalam bahagian ini:

a. Soalan Komsas (Komponen Sastera)
Dalam bahagian ini, pelajar perlu menguasai teknik menjawab
Kesusasteraan Melayu meliputi:

· Tema

· Persoalan-persoalan

· Plot

· Watak dan Perwatakan

· Bahasa

· Teknik penceritaan

· Pengajaran-pengajaran

· Nilai-nilai

· Latar


b. Soalan KBKK (Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis)

Dalam bahagian ini pelajar dikehendaki memberi pandangan tentang

beberapa perkara yang diajukan pengarang ketika menghasilkan novel

mereka. Oleh itu, pelajar perlu mengetahui latar belakang penulis dan boleh

memberikan pandangan yang logik, kritis, kreatif dan rasional terhadap

persoalan yang dikemukakan berhubung penciptaan novel tersebut dan

tindak tanduk pengarangnya ketika mencipta novel berkenaan.


Contoh soalan:


1. Berdasarkan novel yang anda kaji, huraikan persoalan-persoalan yang

dikemukakan dalam novel tersebut:

Jawapan:


Novel yang saya kaji ialah Putera Gunung Tahan iaitu karya Ishak Haji Muhammad.

Persoalan yang dikemukakan oleh pengarang dalam novel ini ialah kegigihan orang Inggeris iaitu Tuan William dan Tuan Robert untuk mencari maklumat dan menjajah Gunung Tahan. Mereka meminta Ratu Bongsu memperkenan permintaan Inggeris untuk menjadikan Gunung Tahan sebagai tempat rehat pegawai-pegawainya.Persoalan seterusnya ialah kesan buruk pengaruh budaya barat terhadap negara ini sehinggakan terdapat masyarakat di negara ini bersikap kebendaan. Misalnya Haji Adam sanggup menukarkan bangunan keagamaan untuk dijadikan pusat hiburan semata-mata kerana wang ringgit. Hasil pengaruh barat, muda-mudi tempatan bergaul bebas di kalangan mereka. Tengku Aishah mengandung anak luar nikah kerana pergaulan bebas.Persoalan lain yang dikemukakan pengarang dalam novel ini ialah rasa cinta Ratu Bongsu dan Kursina terhadap tanah air mereka sendiri. Kedua-dua watak ini tidak melepaskan Puncak Gunung Tahan kepada orang Inggeris walaupun mereka telah dijanjikan dengan kemewahan.Tanggungjawab terhadap orang bawahan juga menjadi persoalan dalam novel ini. Perempuan Tua dan Ratu Bongsu bertanggungjawab menyelamatkan penduduk di bawah jagaannya dengan tidak membenarkan kawasan mereka dimiliki oleh orang asing.2. Berdasarkan novel yang anda kaji, jelaskan nilai-nilai yang terdapat dalam

novel tersebut. (Sudah keluar SPM Julai 2002)Jawapan:Novel yang saya kaji ialah Putera Gunung Tahan iaitu karya Ishak Haji Muhammad.Terdapat beberapa nilai yang dikemukakan oleh pengarang dalam novel ini. Nilai gigih dan tidak putus asa dapat dilihat pada watak Tuan William dan Tuan Robert yang sangat gigih untuk menawan puncak Gunung Tahan walaupun mereka terpaksa menempuh pelbagai halangan untuk sampai ke puncak tersebut.Sikap bekerjasama terdapat pada watak orang-orang Sakai. Mereka bergilir-gilir menjaga Tuan Robert setelah mereka berjaya menawan Tuan Robert. Begitu juga pahlawan-pahlawan Pahang telah bekerjasama di kalangan mereka ketika menentang penjajah Inggeris.Sifat keberanian terdapat pada watak Tuan William dan Tuan Robert. Mereka berani menempuh pelbagai halangan untuk sampai ke puncak Gunung Tahan.Ratu Bongsu pula mempunyai sifat menghormati tetami. Baginda melayani Tuan William sebagai tetamunya di puncak gunung Tahan.3. Berdasarkan novel yang anda kaji, huraikan pengajaran-pengajaran yang

anda dapat daripada novel tersebut.Jawapan:Novel yang saya kaji ialah Putera Gunung Tahan iaitu karya Ishak Haji Muhammad.Terdapat beberapa pengajaran yang boleh kita lihat menerusi novel ini. Misalnya, kita mestilah memiliki perasaan cinta pada tanah air sendiri seperti yang dimiliki oleh Ratu Bongsu, Perempuan Tua dan pahlawan-pahlawan tanah air kita. Mereka tidak membenarkan penjajah menguasai tanah air mereka.Seterusnya, kita perlulah menghormati tetamu seperti yang dilakukan oleh Ratu Bongsu ketika melayani Tuan William sebagai tetamu di tanah airnya.Kita mestilah mempunyai rasa simpati terhadap orang yang ditimpa kesusahan. Dalam novel ini Ratu Bongsu bersimpati terhadap Tuan Robert lalu baginda menyelamatkan Tuan Robert daripada ancaman orang sakai.Seterusnya, kita mestilah menggunakan akal fikiran dalam menyelesaikan sebarang masalah. Perempuan Tua dan Ratu Bongsu bijak menggunakan akal fikiran dalam memperdaya Tuan Robert sehingga terperangkap di bilik khazanah.

4. Berdasarkan novel yang anda kaji, huraikan keistimewaan-keistimewaan

yang terdapat pada watak utama dalam novel berkenaan.Jawapan:Novel yang saya kaji ialah Putera Gunung Tahan iaitu karya Ishak Haji Muhammad.Watak utama dalam novel Putera Gunung Tahan ialah Ratu Bongsu.Watak ini mempunyai beberapa keistimewaan. Baginda menjadi ketua kepada orang bunian sedangkan baginda manusia biasa.Ratu Bongsu memiliki rupa dan tubuh badan yang tampan sehingga Mem William terpikat kepadanya.Ratu Bongsu juga memiliki pelbagai benda ajaib seperti teropong terus, pokok beringin bercakap dan burung pesuruh jaya yang boleh membantu mereka yang memerlukan perkhidmatannya.Baginda tidak mementingkan kekayaan walaupun ditawarkan dengan pelbagai keistimewaan oleh Inggeris jika baginda menyerahkan gunung Tahan kepada penjajah.

5. Berdasarkan novel yang anda kaji, jelaskan latar masyarakat yang terdapat

dalam novel tersebut.Jawapan:Novel yang saya kaji ialah Putera Gunung Tahan iaitu karya Ishak Haji Muhammad.Masyarakat yang terdapat dalam novel Putera Gunung Tahan ialah masyarakat orang Sakai yang tinggal di persekitaran puncak Gunung Tahan. Hasil hutan merupakan punca pendapatan mereka.Terdapat masyarakat Inggeris dalam novel ini. Mereka ialah Tuan William dan Tuan Robert yang digambarkan sebagai wakli penjajah di Tanah Melayu.Manakala masyarakat raja pula terdiri daripada Ratu Bongsu dan Perempuan Tua. Baginda ialah waris negeri Pahang yang menentang penjajah.Masyarakat orang bunian pula diwakili oleh Kusina. Kursina ialah pengikut setia kepada Ratu Bongsu dan menjadikan kawasan gunung Tahan sebagai tempat kediamnannya.

6. Berdasarkan novel yang anda kaji, huraikan peranan watak utama dalam

novel berkenaan.Jawapan:Novel yang saya kaji ialah Putera Gunung Tahan iaitu karya Ishak Haji Muhammad.Watak utama dalam novel yang saya kaji ini ialah Ratu Bongsu. Terdapat beberapa peranan yang dimainkan watak ini. Misalnya, watak ini ialah waris pemerintahan negeri Pahang yang tinggal di puncak gunung Tahan kerana bencikan penjajah..Selain itu, watak in merupakan pejuang tanah air. Ratu Bongsu tetap dengan pendiriannya tidak mahu menyerahkan Gunung Tahan kepada Inggeris. Di sini ternyata ada waris raja yang tidak mahu tanah air mereka dijajah.Seterusnya, Ratu Bongsu berperanan sebagai anak raja yang mempunyai pendirian yang tegas. Baginda tidak terpengaruh dengan wang ringgit demi menjaga maruah diri dan tidak mahu negaranya tergadai kepada musuh.Baginda juga merupakan penyelamat adat resam orang Melayu dan amat marah kepada orang Inggeris kerana telah mempengaruhi corak hidup masyarakat tempatan.

7. Berdasarkan novel yang anda kaji, nyatakan latar tempat bagi novel

berkenaan.Jawapan:Novel yang saya kaji ialah Putera Gunung Tahan iaitu karya Ishak Haji Muhammad.Latar tempat yang terdapat dalam novel ini ialah di sebuah hutan rimba iaitu tempat Perempuan Tua melahirkan seorang putera bernama Ratu Bongsu yang merupakan waris kesultanan Pahang. Dalam cerita ini juga terdapat sebuah gua di kaki gunung Tahan iaitu tempat Tuan Robert dan Tuan William berteduh ketika ingin mendaki puncak gunung Tahan.

Bilik Khazanah iaitu tempat Tuan William mati terperangkap.Kampung Rimau Putih ialah tempat Tuan Robert berkenalan dengan perempuan Tua dan tempat Tuan Robert dijadikan penghulu bergelar Batin Putih.Sebuah padang yang luas lagi indah iaitu tempatTuan William berhenti seketika apabila sampai di puncak gunung Tahan.Rumah Haji Adam pula ialah sebuah rumah yang pada awalnya ingin dijadikan madrasah tetapi diubah menjadi pusat hiburan apabila Inggeris menjajah Pahang.

8. Penulis menerapkan banyak nilai murni dalam karyanya untuk dijadikan

panduan hidup. Huraikan tujuan penulis berbuat demikian dengan

mengemukakan contoh-contoh yang sesuai.Jawapan:Novel yang saya kaji ialah Putera Gunung Tahan iaitu karya Ishak Haji Muhammad.Tujuan penulis menerapkan nilai-nilai murni dalam karya ini supaya nilai tersebut menjadi teladan kepada pembaca.Sikap Ratu Bongsu yang berpendirian tegas merupakan sikap yang perlu diikut oleh pembaca supaya kita tidak dipermainkan oleh musuh kita.Penerapan nilai murni juga bertujuan membangkitkan semangat patriotik kepada pembaca. Contohnya Ratu Bongsu menolak tawaran Tuan William semata-mata cintakan tanah air sendiri atau tidak mahu Gunung Tahan dijajah.Perempuan Tua pula kukuh berpegang kepada agama Islam walaupun sudah lama tinggal bersama-sama dengan masyarakat Sakai. Oleh itu, mereka yang berpegang kepada nilai agama, hidupnya sukar dipengaruhi oleh adat budaya yang lain.Akhirnya, nilai ketabahan yang terdapat pada Tuan William untuk mendaki gunung Tahan boleh menjadi ikutan kepada pembaca supaya tabah dalam mengejar cita-cita atau kejayaan.

9. Dalam mencipta novel, penulis telah memilih beberapa persoalan untuk

dijadikan fokus utama dalam novelnya. Berdasarkan novel yang anda kaji,

nyatakan tujuan pengarang menimbulkan persoalan-persoalan tersebut.Jawapan:Novel yang saya kaji ialah Putera Gunung Tahan iaitu karya Ishak Haji Muhammad.Beberapa persoalan telah dikemukakan oleh pengarang dalam novel ini. Misalnya persoalan tentang perjuangan tanah air. Penulis pernah hidup di bawah zaman penjajahan Inggeris. Keadaan ini mendorong beliau merakamkan perjuang orang-orang Melayu seperti Ratu Bongsu dan Perempuan Tua ketika pemerintahan Inggeris bagi tatapan masyarakat Melayu kemudian hari..Seterusnya, penulis cuba membangkitkan semangat patriotik kepada pembaca supaya pembaca turut berjuang mempertahan tanah air dan budaya bangsa sendiri.

Selain itu, penulis ingin memberitahu kepada pembaca bahawa terdapat sebilangan orang Melayu memperjuangkan kebendaan ketika di bawah penjajahan Inggeris. Contohnya, Haji Adam sanggup mengubah niat daripada membangunkan madrasah kepada membangunkan tempat hiburan bagi menagih keuntungan.Sebagai pejuang politik, penulis cuba menyampaikan mesej politiknya melalui novel ciptaannya. Ternyata novel ini brtujuan dijadikan alat bagi mempengaruhi masyarakat memperjuangkan tanah air untuk menuntut kemerdekaan. Perjuangan tersebut dapat dilihat pada watak Ratu Bongsu, Perempuan Tua dan Kusina.

10. Setiap pengarang cuba menerapkan nilai-nilai murni dalam karyanya.

Berdasarkan novel yang anda kaji, huraikan nilai-nilai murni yang terdapat

dalam karya tersebut.Jawapan:Novel yang saya kaji ialah Putera Gunung Tahan iaitu karya Ishak Haji Muhammad.Terdapat beberapa nilai murni yang ditonjolkan pengarang dalam novel ini. Misalnya sikap sabar terdapat pada watak Tuan Robert. Tuan Robert digambarkan sebagai seorang yang sabar ketika ditawan oleh orang-orang Sakai.Semangat cintakan tanah air terdapat pada watak Ratu Bongsu, Perempuan Tua dan pahlawan-pahlawan Melayu. Mereka berjuang mempertahan tanah air agar tanah air mereka tidak dirampas oleh orang lain.Sikap berbudi bahasa terdapat pada watak Perempuan Tua. Perempuan tua tetap melayani Tuan Robert atau pun Tuan William sebagai tetamu walaupun beliau tahu mereka itu adalah musuhnya.Sikap taat setia terdapat pada watak Kusina. Kusina sangat taat kepada Ratu Bongsu sebagai tuannya. Beliau sentiasa menurut perintah ratu Bongsu.sebagai raja yang dikasihinya.

11. Nyatakan peristiwa-peristiwa yang dianggap menarik berdasarkan novel

yang anda kaji.

Jawapan:Novel yang saya kaji ialah Putera Gunung Tahan iaitu karya Ishak Haji Muhammad.Terdapat beberapa peristiwa yang saya anggap menarik dalam novel yang saya kaji ini. Peristiwa tersebut ialah orang-orang Sakai melantik Tuan Robert sebagai penghulu mereka dengan gelaran ‘Batin Putih’. Perkara yang menarik ialah Tuan Robert dapat diterima sebagai penghulu oleh orang-orang sakai walaupun dia orang asing.Peristiwa lain yang menarik ialah layanan Ratu Bongsu terhadap Tuan William. Ratu Bongsu sangat benci kepada penjajah tetapi melayani mereka dengan baik sebagai tetamu. Peristiwa seperti ini jarang berlaku bagi mereka yang sedang bermusuh-musuhan.Peristiwa lain yang menarik ialah kebolehan Ratu Bongsu berinteraksi dengan orang bunian. Keupayaan Ratu Bongsu menguasai bahasa orang bunyian menyebabkan orang bunian taat kepada baginda.Seterusnya, Perempuan Tua boleh ghaib atau menghilangkan diri setelah memberi nasihat kepada Ratu Bongsu agar berhati-hati terhadap Tuan William. Ini menunjukkan Perempuan Tua bukanlah orang sebarangan. Ternyata Perempuan Tua merupakan seorang pejuang yang mempunyai keistimewaan yang tersendiri.

12. Berdasarkan novel yang anda kaji, huraikan kepentingan watak dalam

sesebuah karya sastera.Jawapan:Novel yang saya kaji ialah Putera Gunung Tahan iaitu karya Ishak Haji Muhammad.Dalam novel ini Ishak menggunakan watak Putera Gunung Tahan dalam menyampaikan ideologi politiknya. Putera Gunung Tahan digambarkan sebagai pejuang tanah air bagi menentang penguasaan penjajah terhadap Tanah Melayu iaitu seiring dengan sikapnya benci terhadap penjajahan Inggeris.Selain itu, sesuatu watak juga penting dalam memperkembangkan cerita atau persoalan-persoalan yang digarap oleh penulis dalam karyanya. Misalnya, persoalan keruntuhan ahlak di kalangan gadis Melayu digambarkan oleh pengarang melalui Tengku Cah yang mengandung anak tanpa nikah. Ketamakan orang-orang Inggeris mengejar kebendaan pula digambarkan melalui Tuan Robert.Seterusnya, tingkah laku sesuatu watak akan mempengaruhi perkembangan sesuatu certia atau plot dalam sesebuah novel. Melalui watak Tuan William digambarkan sebab-sebab beliau mendaki gunung Tahan iaitu ingin menjadikan gunung Tahan sebagai tanah jajahan Inggeris atau tempat berehat pegawai-pegawai Inggeris. Seterusnya melalui watak ini juga diceritakan pelbagai cara atau langkah yang digunakan orang Inggeris bagi memujuk pembesar Melayu supaya menyerahkan tanah air kepada mereka.Pengarang juga cuba membangkitkan semangat patriotisma di kalangan pembaca melalui sesuatu watak dalam sesebuah carita. Pengarang cuba membangkitkan semangat perjuangan orang-orang Melayu melalui tokoh-tokoh pejuang Melayu seperti Tok Bahaman, Mat Kilau, Perempuan Tua, Orang-orang Sakai dan Putera Gunung Tahan sendiri.Contoh Soalan:
Soalan 4 : Novel[15 markah]


Jawapan mestilah berdasarkan satu daripada novel-novel berikut:


(i) Terminal Tiga karya Othman Puteh

(ii) Perlumbaan Kedua karya Marwilis Hj. Yusuf

(iii) Di Hadapan Pulau karya A. Samad Said

(iv) Bukit Kepong karya Ismail Johari

(v) Konserto Terakhir karya Abdullah Hussain

(vi) Seteguh Karang karya Tuan Faridah Syed Abdulah

(vii) Julia karya Abu Hassan Morad

(viii) Putera Gunung Tahan karya Ishak Hj. Muhammad


a. Huraikan latar tempat serta peristiwa yang menarik yang berlaku di tempat

berkenaan seperti yang terdapat dalam novel yang anda pelajari.Pada

pendapat anda mengapakah pengarang memilih tema berkenaan dalam

novel yang anda pelajari? [8 markah]b. Berikan biodata pengarang bagi novel yang telah anda kaji.
[7 markah]
KERTAS SOALAN TAMAT


Skema Jawapan Soalan 4


a. Tempat dan peristiwa dalam novel Putera Gunung Tahan [8m]

- Sebuah gua – Tempat Tuan William dan Tuan Robert berlindung daripada

hujan ketika mendaki puncak GT.

- Kampung Rimau Putih – Tempat Tuan Robert menemui ajal/ meninggal

dunia/ Tempat Tuan Robert berkenalan dengan Perempuan Tua/ Sebuah

perkampungan Orang Sakai iaitu kampung Tuan Robert ditempatkan ketika

dicolek.

- Puncak GT- Tempat Tuan William memujuk Ratu Bongsu supaya menjual

Gunung Tahan kepada Inggeris/Tempat Tuan Robert menemui ajal.

- Istana Ratu Bongsu/ Bilik Khazanah – Tempat Tuan William mati

terperangkap.

- Pondok Perempuan Tua – Tempat Tuan Robert berbual-bual panjang

dengan Perempuan Tua.

- Rumah Haji Adam – Tempat majlis tari-meneri/ tempat hiburan pelbagai

masyarakat atau golongan muda-mudi.

- Taman Indera Kayangan – Tempat Tuan William dan Ratu Bongsu

menghadap Maharani untuk mendapat khidmat Pohon Beringin Bercakap.

- Gereja – Tempat orang Inggeris menyembah nabi Isa.

- Rumah Tuan William – Tempat Mem William bercumbu-cumbuan dengan

lelaki lain.

Catatan:

- Pilih 5 tempat dan 5 peristiwa yang terjadi ditempat tersebut.

- Ada tempat dan ada peristiwa – 1m.

- Ada tempat sahaja – ½ m.

- Ada peristiwa tetapi tiada tempat – 0 m.

- Ada tempat dan penerangan tempat/ bukan peristiwa – ½ m

- Markah bahasa 3 markah – tolak ½ m bagi setiap kesalahan bahasa.

- Maksimum markah bahasa yang ditolak ialah 2 m sahaja.


b. Biodata penulis Novel Putera Gunung Tahan


- Penulisnya Ishak Haji Muhammad/ Hantu Raya/ Anuar/ Pak Pandir Moden/

Isako San.

- Dilahirkan pada September 1909 di kampung Bukit Saguntang, Temerloh,

Pahang.

- Mendapat pendidikan di sekolah Inggeris Clifford, Kuala Lipis pada tahun

1924 – 1928.

- Lulus Sijil Persekolahan pada tahun 1929.

- Meneruskan pelajaran di Maktab Melayu Kuala Kangsar pada tahun 1930.

- Pernah menjadi Penolong Pegawai Daerah di Temerloh/ Rembau.

- Pernah menjadi Majestret Kelas III di Kuala Lumpur.

- Pernah bertugas dengan Warta Malaya.

- Bertugas dengan Utusan Melayu antara tahun 1939 – 1941.

- Pernah bergiat dalam Kesatuan Melayu Muda.

- Pernah ditahan oleh pihak Inggeris/ dibebaskan oleh Jepun.

- Aktif dalam politik/ kewartawanan.


Catatan:

- Pilih 4 isi di atas.

- Setiap isi 1 m.

- Markah bahasa ialah 3 m

- Tolak ½ m bagi setiap kesalahan bahasa.

- Markah minuman bahasa ialah 1 m.a. Tempat dan peristiwa dalam novel Di Hadapan Pulau [8m]

- Kem tentera – Tempat orang-orang kampung mencari pekerjaan.

- Sebuah jambatan – Tempat laluan penduduk kampung/ tempat askar Britis

dan Australia berkawal ketika peperangan hampir meletus.

- Shelter – tempat orang kampung berlindung ketika meletus peperangan/

tempat Tok Marzuki kena bom.

- Tanah perkuburan – tapat Aziz dan Afidah mencari makanan yang

disembunyikan.

- Tepi pantai – tempat Aziz menangis ketika terkenangkan arwah ayahnya/

tempat Tok Marzuki berjanji untuk membawa Aziz ke Pulau Jakun.

- Merlimau – tempat Tok Marzuki mendapat bekalan makanan ketika

peperangan mula meletus.

- Rumah Mak Ketong – tempat Afidah tinggal sementara Tok Marzuki pulang

ke Merlimau mencari makanan.

- Kedai todi – tempat Aziz mengambil upah membeli todi.

- Rumah Mak Cik Joyah – tempat Aziz tinggal.

- Pekan Kecil – tmpat orang kampung membeli barang-barang keperluan

harian sebelum perang.

- Di tepi rumah Syed Fikri – tempat Syed Fikri bercucuk tanam.


Catatan:


- Pilih 5 tempat dan 5 peristiwa yang terjadi ditempat tersebut.

- Ada tempat dan ada peristiwa – 1m.

- Ada tempat sahaja – ½ m.

- Ada peristiwa tetapi tiada tempat – 0 m.

- Ada tempat dan penerangan tempat/ bukan peristiwa – ½ m

- Markah bahasa 3 markah – tolak ½ m bagi setiap kesalahan bahasa.

- Maksimum markah bahasa yang ditolak ialah 2 m sahaja.


b. Biodata penulis novel Di Hadapan Pulau


- Penulisnya ialah A. Samad Said/ Abdul Samah Bin Muhamed.

- Dilahirkan pada 9 April 1935 di kampung Berlimbing Dalam, Durian Tunggal,

Melaka.

- Mendapat pendidikan di sekolah Melayu Kota Raja pada tahun 1940-1956.

- Lusus Senior Cambridge pada tahun 1956.

- Pernah menjadi kerani/ wartawan/ pengarang akhbar.

- Pernah menjadi pengarang akhbar Fikiran Rakyat/ Utusan Zaman/ Berita

Harian.

- Menghasilkan puisi, drama, cerpen dan esei kritikan.

- Pada tahun 1976 dianugerahi gelaran Pejuang Sastera oleh Pemerintah

Melaysia.

- Menerima anugerah SEA Write Award pada tahun 1976 daripada negara

Thailand.

- Pada tahun 1985 menerima anugerah Sasterawan Negara.

- Pernah bertugas di Unit Pembangunan Sastera/ Majalah Sastera di News

Strats Times/ Berita Harian.

- Antara novelnya ialah Bulan Tak Bermadi di Fatehpur Sikri/ Sungai Mengalir

Lesu/ Langit Petang/ Daerah Zeni/ Hujan Pagi/ Cinta Fansuri.

- Menghasilkan kumpulan cerpen Debar Pertama/ Liar Di Api/ Daun-Daun

Berguguran/ Hati Muda Bulan Muda.

- Dapat anugerah Darjah Mulia Seri Melaka bergelar Datuk daripada kerajaan

Melaka.


Catatan:


- Pilih 4 isi di atas.

- Setiap isi 1 m.

- Markah bahasa ialah 3 m

- Tolak ½ m bagi setiap kesalahan bahasa.

- Markah minuman bahasa ialah 1 m.

©2009 Zainudin bin Dirin

No comments:

Post a Comment