Monday, November 8, 2010

ULANG KAJINTERANCANG MENJELANG SPM

Kertas 2

Soalan 1- Rumusan- Perlu menguasai Teknik Penulisan Rumusan

Soalan 2(a) Pemahaman Petikan umum- Perlu menguasai Teknik menjawab soalan


Soalan 2(b) Pemahaman Prosa Moden

Pilihan 1- Cerpen Lambaian Malar Hijau

Pilihan 2- Cerpen Annys Sophilea

Pilihan 3 - Drama Jangan Bunuh Rama-rama

Pilihan 4-Cerpen Tragedi

Pilihan 5- Cerpen Sebutir Pasir di Kaki

Soalan 2(c) Pemahaman Prosa Tradisional

Pilihan 1-Sabor

Pilihan 2. Cerita Bayan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya
Pilihan 3. Pertarungan Tuah Dengan Jebat
Pilihan 4. Peminangan Puteri Gunung Ledang
Pilihan 5. Sikap Terburu-Buru Akan Membawa Padah.

Soalan 2(d) Puisi

Pilihan 1- Syair Kelebihan Ilmu

Pilihan 2-Sajak Duhai Pentafsir

Pilihan 3- Sajak Di Ruang Gemanya

Pilihan 4-Sajak Keindahan yang Hilang

Pilihan 5-Syair Jong Pecah

Soalan 3(a) hingga 3(e) Tatabahasa

Soalan 3(a) Bina ayat-Bahasa Istana –bersiram, berangkat, beradu,

Soalan 3(b) menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif, ayat susunan songsang kepada biasa, memisahkan ayat atau menyambungkan ayat

Soalan 3(c) Kesalahan ejaan dan imbuhan

Soalan 3(d) Kesalahan kata atau istilah dan kesalahan bahasa

Soalan 3(e) mengemukakan peribahasa yang sama maksud.

Soalan 4 Novel

Pilihan 1- Peranan watak dalam sesebuah novel

Pilihan 2- Huraikan bahagian plot/Teknik plot dalam salah satu novel

Pilihan 3-Teguran/Kritikan sosial/masyarakat dalam salah satu novel

Pilihan 4-Perbandingan antara dua watak utama

Pilihan 5-Huraikan jenis-jenis watak yang terdapat dalam novel.

Pilihan 6-Huraikan cara pengarang menerapkan nilai/menggambarkan watak.

Pilihan 7-Huraikan tiga nilai tanggungjawab yang terdapat dalam novel.

Pilihan 8-Huraikan konflik/perselisihan/pertentangan yang terdapat dalam novel yang dikaji.

Pilihan 9-Huraikan dua teknik imbas kembali yang terdapat dalam novel.

Pilihan 10-Huraikan unsure kejutan yang terdapat dalam novel yang anda kaji.

* kepada pengguna blog (terutama para pelajar/calon SPM 2010) sila beri perhatian kepada karya-karya di atas semasa ulang kaji. Tajuk-tajuk karya tersebut menjadi fokus penting bagi peperiksaan pada tahun ini. Walau bagaimanapun hal ini tidak bermakna tajuk-tajuk lain tidak perlu diabaikan.

* Bincangkan perkara ini bersama guru-guru anda di sekolah.

** Sumber : Cikgu Ghalib Yunus

No comments:

Post a Comment